Blog

Nisan 19, 2022

Uzun ve zorlu bir kış ayının ardından ilkbahar aylarına nihayet kavuştuk. Bir ara kış sanki hiç bitmeyecek gibi gelmişti hepimize. Ancak iyi tarafından bakarsak, yağışlı geçen kış mevsimi su kaynaklarının yenilenmesi ve dolması için çok yararlı oldu. 

Yağışı bol geçen kış aylarını genelde çok yeşil ve çiçekli bir ilkbahar mevsimi takip eder. Kışın bol bol yağış alan bitkiler bahar aylarında adeta coşku ile çiçek açar ve renklere bürünür. İşte böyle bahar aylarında açan çiçeklerden bol bol polenler doğaya yayılır ve bize de ulaşır.

Alerji pek çoğumuzun muzdarip olduğu bir durum. Alerji çoğu hastada kendisini burun akınıtı ve tıkanıklığı, burun bölgesinde kaşıntı şeklinde kendisini gösterir. Alerji bazı hastalarda solunum güçlüğü, hatta astıma neden olabilir. BAzı hastalarda ise gözlerde kaşınma ve sulanma şikayetlerine neden olur.

Gözde bahar alerjisi olan hastalar bu mevsimin geldiğini hemen hissederler. Gözlerde kaşınma, kızarma, sulanma en tipik bulgulardır. Özellikle daha küçük çocuklarda bahar alerjisi daha ağır ve zor geçebilir. Aileler çocuklarının gözlerinde beyaz tabaka (sklera) ile saydam tabaka (kornea) birleşminde kızarıklık ve kabarıklıklar görebilirler. Bu ağır geçen alerjinin bir bulgusudur.

Gözde bahar alerjisi olan çocuklar mutlaka tedavi edilmelidir. Gözlerin sık ve şiddetli bir şekilde kaşınması, zaman içinde saydam tabakayı oluşturan kolajen liflerin güçsüzleşmesine ve şeklinin bozulmasına neden olabilir. Böyle bir değişikliğe uğrayan saydam tabaka normalde cami kubbesi gibi olan yapısını kaybeder ve sivrileşmeye ve koni şeklini almaya başlar. Buna keratokonus hastalığı adı verilir. 

Gözde bahar alerjisi keratokonus hastalığı için en önemli risk faktörlerinden biridir. Ailesinde hiç keratokonus hastası olmayan bir çocukta şiddetli kaşıma nedeniyle keratokonus hastalığı meydana gelebilir. 

Keratokonus her ne kadar ışın tedavisi (Cornea cross-linking) ile durdurulabilen, sert veya hibrit lenslerle tedavi edilebilen bir hastalık olsa da, görme kaybı ile sonuçlanabilen bir hastalıktır. Bu nedenle en başından önlenmesi büyük önem arz eder.

Çocuğunuzda veya sizde gözlerde bahar alerjisi varsa, damlalarla tedavisi mümkündür. Bu amaçla anti-histamnik ve kortizonlu damlalar yaygın olarak kullanılır. Son yıllarda kortizonlu damlaların olası yan etkilerinden kaçınmamızı sağlayan ve bağışıklık sistemini daha güvenli şekilde baskılayabilen damlalar (Siklosporin) da mevcuttur. 

Mart 25, 2022

Miyop Artışını Yavaşlatan Kontakt Lens Tedavileri
Çok Odaklı (Multifokal) Yumuşak Lens
Bu lensler gündüz takılır ve yatmadan önce mutlaka çıkarılır. Çocuklarda çok odaklı
multifokal lenslerle yapılan çalışmalarda, miyopi artışının belirgin derecede yavaşladığı
gösterilmiştir. Maalesef bu çalışmalarda yer alan şu lenslerin hiçbirisine bugün için
ülkemizde bulunmamaktadır: MiSight 1 day (CooperVision, San Ramon, Calif.), MYLO
(Mark’Ennovy, Spain), NaturalVue Multifocal 1 Day (Visioneering Technologies, Alpharetta,
Ga.), DISC-1Day (Hong Kong Polytechnic University and Vision Science and Technology
Co, Hong Kong), Relax (SwissLens, France), Esencia (Eurolent servicios Opticos S.L),
ACUVUE Ability (Johnson&Johnson).
Bu lenslerin tamamına yakın günlük kullan-at lenslerdir. Kullan-at lensleri enfeksiyon
açısından daha güvenli kabul edildiğinden çocuklarda da rahatlıkla miyopiyi yavaşlatma
amacıyla kullanılabilmektedir.
Bu tasarımlardan en uzun süreli denenen MiSight lensi 5 yıllık sonuçlarını da yayınlamış
ve 5 yıllık kullanımda yaklaşık 1.5 yıllık miyopi artışında durma gerçekleştiği açıklamıştır.
Başka bir ifade ile sanki 5 yıl değil de 3.5 yıl geçmiş kadar numara artışı olmuştur. Bu
önemli bir başarıdır. Ülkemizde MiSight lensi bulunmamakla birlikte, bu lensle aynı
tasarıma sahip sık replasman lensi (Biofinity Multifocal) bulunmakta ve hastalarımızca
sevilerek kullanılmaktadır. Sık replasman lensi olması nedeniyle, lens bakımına dikkat
edebilecek çocuk/gençlere, ailelerinin onayı ile uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Bu lens
gündüz takılıyor, akşam yatmadan mutlaka çıkarılıyor ve bir ay sonunda atılarak yeni lense
geçiliyor.
Gece Lensi (Ortokeratoloji)
Bu lens gece yatmadan takılır ve sabah çıkarılır. Dolayısıyla gündüz hasta lens veya
gözlük kullanmaz. Ortokeratoloji lensleri de uzun süredir miyopi yavaşlatma amacıyla
başarıyla kullanılmaktadır. Genel olarak güvenilir kabul edilmekle birlikte, gerek sert
oluşları gerekse korneaya bastırmaları nedeniyle enfeksiyon açısından biraz daha risk
yüksektir. Buna rağmen hijyen kurallarına uyan hastalarda başarı ile kullanılmaktadır.

Mart 25, 2022

Miyop Artışını Yavaşlatan İlaç Tedavisi: Atropin Damla

Miyopinin artış hızının yavaşlatılmasında şu ana dek ispatlanmış tek ilaç atropin göz
damlasıdır. Atropin yıllardır göz hastalıklarında tedavi ve muayene amaçlı olarak
kullanılagelmiştir. Gözün silier kaslarını durdurarak akomodasyonu önler ancak göz
bebeğinin de büyümesine neden olur.
Atropin uzun yıllar miyopinin yavaşlatılması amacıyla çalışmalara konu olmuştur.
Başlangıçta kullanılan atropin ilaçları %1 gibi yüksek konsantrasyonlarda olup göz
bebeğini fazla büyütmesi, ışıkta hassasiyet yapma ve yakına odaklanamama gibi
yan etkilerinin fazlalığı nedeniyle yaygın kullanım bulamamıştır. Son 10 yılda yapılan
ATOM2, LAMP gibi son derece kaliteli karşılaştırmalı çalışmalarda %0.01, %0.25 ve
%0.05 gibi düşük dozlarda da atropin göz damlasının daha az yan etki ile miyopiyi
yavaşlatma konusunda etkin olabildiği başarıyla ortaya konmuştur, bu nedenle
kullanımı dünyada gitgide yaygınlaşmaktadır. Biz de kliniğimizde Atropin damlayı
düşük konsantrasyonlarda başarı ile kullanıyor ve olumlu sonuçlarını mutlulukla
gözlüyoruz.
Düşük doz atropin damla tedavisi gece yatarken bir damla damlatma şeklinde
uygulanır. Hastalarımızın çoğu tarafından herhangi bir yan etki olmadan
kullanılmaktadır. Damla damlatıldıktan sonra göz pınarlarına 1 dakika süreyle
parmakla bastırmak (veya gözleri kapatmak) yan etki olasılığını daha da azaltır.
Genel olarak kullanımı kolaydır, hastalar kolay tolere eder. Bu yüzden tedavi
seçeneklerimiz arasında ilk sırada yer almaktadır.
Atropin damlanın farklı konsantrasyonları ile farklı sonuçlar elde edilmekle birlikte,
düşük doz atropin damlanın genel olarak 1 yılda miyopi artış hızında %40-50 civarı
yavaşlama getirdiği ifade edilebilir.
Halihazırda iyi kurgulanmış pek çok Atropin damla çalışması sürmekte ve sonuçları
merakla beklenmektedir. Gelecek çalışmaların ideal konsantrasyon ve kullanım
süresi gibi konulara daha netlik kazandıracağı beklenebilir.

Kaynak:
1. Atropine for the treatment of childhood myopia: safety and efficacy of
0.5%, 0.1%, and 0.01% doses (Atropine for the Treatment of Myopia 2)..
Audrey Chia ,Wei-Han Chua, Yin-Bun Cheung, Wan-Ling Wong, Anushia

Lingham, Allan Fong, Donald Tan Ophthalmology. 2012 Feb;119(2):347-
54.
2. Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study: A
Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial of 0.05%, 0.025%,
and 0.01% Atropine Eye Drops in Myopia Control. Yam JC, Jiang Y, Tang
SM, Law AKP, Chan JJ, Wong E, Ko ST, Young AL, Tham CC, Chen LJ,
Pang CP. Ophthalmology. 2019 Jan;126(1):113-124.
3. Myopia management in the Netherlands. Caroline CW Klaver1,2,3 , Jan
Roelof Polling1,4 and Erasmus Myopia Research Group. Ophthalmic
Physiol Opt 2020; 40: 230–240

Mart 25, 2022

Yeni Nesil Tek Odaklı Lens
Bu lensler aslında tek odaklı lensler ile aynı özellikte lenslerdir. Artısı, ara mesafeyi de
gösterecek bir odak bölgesine sahip olmalarıdır. Bu lensleri takan hastalar uzak görüşte
tek odaklı lens takılan hastalar kadar iyi görürler, üstüne de ara mesafeyi iyi görürler.
Ancak yakın mesafede gözlük takmaları gerekir.
Bu lensler monovizyon adı verilen uygulama için çok uygundur. Yani hastanın bir gözü
uzak bir gözü yakını iyi görecek şekilde lens konur; bu uygulama ile pek çok hasta yakını
da iyi görebildiğini ifade etmektedir. Multifokal veya EDOF lensler gibi gece ışıkları
dağıtmadıkları için de bu lensler son yıllarda severek ve güvenerek tercih ettiğimiz lensler
olmuşlardır. Bu lenslerin torik (astigmatı düzelten) özellikte kardeşleri de artık kullanımda
olduğundan elimiz oldukça güçlenmiştir.
Özellikleri:
Uzak görme: mükemmel
Ara mesafe görme: iyi
Yakın mesafe görme: kötü
Avantajları:
Uzakta mükemmel görme, ara mesafede iyi görme.
Gece ışıklarda dağılma olmaması.
Dezavantajları:
Yakın mesafede gözlük takma ihtiyacı olur. (mono-vizyon uygulaması ile bu ihtiyaç da
ortadan kalkabilir)

Örnekler: Jonson&Johnson Tecnis Eyhance, Alcon Vivity, Rayner RayOne EMV

Mart 25, 2022

EDOF = Extended-Depth-of-Focus, yani uzamış odak derinliği anlamına gelmektedir. Bu
lenslerin ortaya çıkmasının sebebi, standart multifokal lenslerle gece ışıklarda dağılma
şikayeti fazla olan hastalardır. Dolayısıyla bu soruna çare olarak ortaya çıkmışlardır.
Gerçekten de gece ışık dağılmaları multifokal lenslere göre daha az olmakla birlikte tek
odaklı lenslerdan bir miktar daha fazladır. Buna karşın uzak ve ara mesafede oldukça iyi
görüş sunarlar. Yakında ise multifokal lenslere göre daha az görüş verirler.
Avantajları:
Uzak görme: iyi-orta
Orta

Mart 25, 2022

Monofokal Lens (=Tek odaklı Lens)
Katarakt ameliyatlarında konan standart mercek tipidir. Tek odaklıdır. Genellikle hastanın
uzağı iyi göreceği şekilde lens takılması planlanır. Hastanın ameliyat sonrasında yakın
gözlüğü kullanması gerekir.
Özellikleri:
Uzak görme: mükemmel
Ara mesafe görme: orta
Yakın mesafe görme: kötü
Avantajları:
Uzakta mükemmel görme
Dezavantajları:
Ara mesafe ve yakın mesafede gözlük takma ihtiyacı olur.

Örnekler: Jonson&Johnson Tecnis Monofokal, Alcon IQ, Rayner RayOne, VSY
monofokal

Not. Kimi hastalar uzakta gözlük takmayı tercih edebilir, bu durumda lensler ameliyat
sonrası yakını gözlüksüz iyi görecek numaralar seçilerek yerleştirilebilir. Böyle bir tercih
yapılabilir.
Not. Kimi hastalar bir gözü uzak bir gözü yakını iyi görecek şekilde lens konmasını tercih
edebilir. Buna “mono-vizyon” adı veriyoruz. Seçilmiş hastalarda mükemmele yakın sonuç
verir ve gözlük takma ihtiyacı minimum olabilir.

Mart 25, 2022

Torik Lens (=Astigmatı düzelten lens)
Bu lens de aslında tek odaklı bir lenstir. Ancak astigmatı özellikle 0.75 ve daha fazla olan
hastalarda önerdiğimiz bir lenstir. Bu lensler ile hastanın astigmat sorunu da çözülür,
böylece ameliyat sonrasında uzak görüş daha da mükemmel hale gelir.
Özellikleri:
Uzak görme: mükemmel
Ara mesafe görme: orta
Yakın mesafe görme: kötü
Avantajları:
Uzakta mükemmel görme
Dezavantajları:
Ara mesafe ve yakın mesafede gözlük takma ihtiyacı olur.
Örnekler: Jonson&Johnson Tecnis Monofokal Torik, Alcon IQ Torik, Rayner RayOne
Torik, VSY monofokal torik

Mart 25, 2022

Monofokal Lens (=Tek odaklı Lens)
Katarakt ameliyatlarında konan standart mercek tipidir. Tek odaklıdır. Genellikle hastanın
uzağı iyi göreceği şekilde lens takılması planlanır. Hastanın ameliyat sonrasında yakın
gözlüğü kullanması gerekir.
Özellikleri:
Uzak görme: mükemmel
Ara mesafe görme: orta
Yakın mesafe görme: kötü
Avantajları:
Uzakta mükemmel görme
Dezavantajları:
Ara mesafe ve yakın mesafede gözlük takma ihtiyacı olur.

Örnekler: Jonson&Johnson Tecnis Monofokal, Alcon IQ, Rayner RayOne, VSY
monofokal

Not. Kimi hastalar uzakta gözlük takmayı tercih edebilir, bu durumda lensler ameliyat
sonrası yakını gözlüksüz iyi görecek numaralar seçilerek yerleştirilebilir. Böyle bir tercih
yapılabilir.
Not. Kimi hastalar bir gözü uzak bir gözü yakını iyi görecek şekilde lens konmasını tercih
edebilir. Buna “mono-vizyon” adı veriyoruz. Seçilmiş hastalarda mükemmele yakın sonuç
verir ve gözlük takma ihtiyacı minimum olabilir.

Mart 25, 2022

Kataraktın Tedavisi Nedir?
Kataraktın tedavisi cerrahidir. Katarakt günümüzde fakoemulsifikasyon (biz genelde
“fako cerrahisi” olarak ifade ederiz) adı verilen yöntemle başarı ile tedavi edilmektedir.
Fakoemulsifikasyon Ne Anlama Gelir?
Fako latince lens anlamına gelir; emülsifikasyon da iri taneciklerin daha küçük
parçacıklara dönüştürülmesi demektir. Fako cerrahisinde göze küçük bir delikten sokulan
fako cihazı gözün lensini önce küçük parçalara ayırır, sonra da vakum yöntemi ile gözün
dışına çıkarır. Böylece göz çabuk ve kolay bir şekilde, genellikle de dikiş koymadan iyileşir.
Fako Cerrahisi Kolay Bir Cerrahi Midir?
Hasta açısından kısa süreli, konforlu bir cerrahidir. Eğer hasta uyum gösterir ve ameliyat
sırasında sabit durabilirse lokal anestezi altında kısa süre içinde tamamlayabiliriz. Biz Göz
Hekimleri için ise yıllarımızı verdiğimiz, öğrenme aşamalarında uzun teorik ve pratik
eğitimlerden geçtiğimiz ve uygulanması aşamasında ter döktüğümüz bir “sanat”tır. Biz
fako cerrahisinin süresi ile ölçülmesinden çok kaliteli ve başarı ile tamamlanmasını
önemsiyoruz. Fako cerrahisi hem bilgi-yoğun hem de emek-yoğun bir sanattır.
Fako Cerrahisinde Her Hastaya Yapay Lens Konur mu?
Evet her hastaya yapay lens (biz bunlara “göz içi mercek” deriz) konur, konması da
gereklidir. Eğer yapay lens konmazsa hastalar çok yüksek numaralı kalın gözlükler takmak
zorunda kalır.

Eylül 19, 2021

Gözlük numarası tam mı verilmeli düşük mü verilmeli?

Bu konu uzun yıllar boyunca farklı çalışmalarda incelendi. Subjektif gözlük muayenesi sırasında yapılan ölçümlerin tam olarak verildiği çocuklarda miyopinin daha az arttığı konusu artık genel olarak kabul görmektedir. Yani numaranın olması gerekenden düşük verilmesi, miyopiyi yavaşlatmak şöyle dursun, artırıyor bile olabilir. Bu nedenle bu uygulamayı önermiyoruz.

Gözlükler ara sıra (yorulunca) mı, yoksa sürekli mi takılmalı?

Mümkün olduğunca gözlüklerin sürekli takılmasını öneriyoruz. Tıpkı düşük numaralı gözlüklerin miyopi artışını hızlandırması gibi, gözlüklerin düzensiz kullanımı da miyopi artışını hızlandırıyor olabilir. 

Mavi Engelleyici Filtre Miyopiyi Yavaşlatıyor mu?

Bu filtrelerin esas ortaya çıkış amacı dijital ekranlarda maruz kalınan yoğun mavi ışığın engellenmesi olarak özetlenebilir. Mavi ışığa fazlaca maruz kalmak ise gözde yorgunluk, odaklanma problemleri ve hatta uyku problemleri ile sonuçlanabiliyor. Ancak bugüne kadar mavi ışığı engelleme filtresinin miyopiyi yavaşlattığına dair bir bilgi henüz mevcut değil. 

Tek Odaklı Gözlükler mi, Bifokal Gözlükler mi, Progresif Adisyon Gözlükleri mi?

Çalışmalarda, seçilmiş çocuklarda, gerek bifokal gözlüklerin gerekse progresif adisyon gözlüklerinin miyopinin artışını ve gözün uzamasını tek odaklı (monofokal) gözlüklere göre daha iyi yavaşlattığı konusunda bir konsensüs oluştuğu söylenebilir. Yani tek odaklı gözlük vermektense uygun çocuk bifokal veya progresif gözlükleri ile miyopi daha iyi yavaşlatılıyor görünmekte. Ancak verilecek gözlüklerin çocuklar için tasarlanmış camlar olması büyük önem arz ediyor. Bilindiği gibi çocuk bifokal/progresif tasarımları ile erişkinler için üretilen tasarımlar arasında farklılıklar mevcut. Çalışmalar çocuklar için üretilmiş camlar ile yapıldığından, biz de çocuk tasarımlarını öneriyor, erişkin cam tasarımlarının çocuklara kullanılmaması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. 

Ne Tür Gözlükler Önerilmeli, Sonuçlar Nasıl?

Bifokal gözlük ile ilgili en iyi sonuçlar 2014 yılında Chang ve arkadaşları tarafından elde edildi. Çalışmada egzekütif bifokal (E-line) tarzı yakın adisyonu +1.50 olan gözlükler (Essilor Myopilux Max) kullanıldı. Bifokal gözlük kullanan hastalarda 3 yıl sonunda yaklaşık 0.8 D daha az miyopi (%39 yavaşlatma) gelişti. Bifokal segmentinde 3 PD tabanı içe prizma kullanılan ikinci bir grupta ise yaklaşık 1 D daha az miyopi (%51 yavaşlatma) gelişti, bu sonuç akomodasyon gecikmesi olan çocuklarda elde edildi. 

Bifokal tasarımlarda uzak/yakın segment arasındaki çizginin odak noktasına mümkün olduğunca yakın yerleşimli olması önerilmektedir. Bu tür gözlüklerle ilgili en önemli sorun ortadan geçen çizgi nedeniyle kozmetik olarak gençler tarafından beğenilmeme ihtimalidir.  Ayrıca bu camların inceltilmesindeki güçlükler nedeniyle kenarları kısmen kalın olabilmektedir.  

Progresif adisyon gözlükleri ile yapılan çalışmalarda ise miyopinin %11-33 arasında yavaşlatıldığı izlenmiştir. Klinik etki daha çok camın kullanıldığı ilk yılda ortaya çıkmakta, bu fayda ilerleyen yıllarda azalmaktadır (COMET çalışması). Bu başarı egzekütif tip bifokal camlara kıyasla daha düşük görünmektedir. COMET çalışmasının 5. yılında, birinci yılda elde edilen etkinliğin oldukça azaldığı izlenmiştir. Yakında akomodasyon gecikmesi ve hafif içe kayması olan çocuklarla yürütülen COMET 2 çalışmasında ise +2.0 progresif adisyonlu gözlüklerle 3 yılda yaklaşık 0.28 D daha düşük miyopi geliştiği gözlenmiştir. 

Progresif adisyon gözlükleri özellikle bifokal tasarımlı gözlük kullanmak istemeyen genç hastalarda önerdiğimiz camlardandır. Estetik olarak daha kabul edilebilirdir ve kenarları inceltilebilir. Bu tip cam tasarımları ülkemizde Essilor Myopilux Lite ve Plus, VisionArt Myopart, Shamir Duo 1.5 gibi örneklerle mevcuttur. 

Bifokal ve progresif camlara uyum sağlamak için belli bir süre kullanım gerekebilir, bu süre 1 aya kadar uzayabilir. 

Yeni Gözlük Tasarımları

Henüz ülkemizde olmayan DIMS (Defocus Incorporated Multiple Segments) tasarımına sahip Hoya Myosmart cam tasarımları ile 2 yılda miyopide %52 yavaşlama başarısı elde edilmiştir. Bu tasarımda merkezde uzak odak olan ve merkezden 360 derece perifere doğru yer alan çok sayıda +3.50 D güçte yakın odak yer almaktadır.  

Yüksek asferik lens parçalarının gözlük camı üzerinde yer aldığı Essilor Stellest cam tasarımı ile yapılan bir çalışmada 2 yılda miyopide %55 yavaşlama gözlenmiştir. 

Camın periferinde hipermetropiyi azaltma bölgeleri olan Zeiss Myovision cam tasarımı ile 2 yılda miyopide %3 azalma elde edilmiştir. Aynı çalışmada bu cam tasarımı daha küçük yaşta olup anne-babasından birinde miyopi olan çocuklarda daha başarılı sonuç vermiştir (miyopide %30 yavaşlama).  

Gene ülkemizde henüz bulunmayan ve tasarımı henüz açıklanmamış bulunan Sightglass VisionDot (Kikko) camları ile şu anda çok merkezli bir çalışma yürütülmekte (CYPRESS), ilk sonuçlarda miyopide % 59-74 yavaşlama izlenmiş olup 3 yıllık sonuçları merakla beklenmektedir. 

Kaynaklar

  1. Yazdani N, Sadeghi R, Ehsaei A ve ark. Under-correction or full correction of myopia? A meta-analysis. J Optom. Jan-Mar 2021;14(1):11-19. doi: 10.1016/j.optom.2020.04.003.
  2. Desmond Cheng, OD, MSc, PhD; George C. Woo, OD, PhD; Bjorn Drobe, PhD; Katrina L. Schmid, PhD. Effect of Bifocal and Prismatic Bifocal Spectacles on Myopia Progression in Children Three-Year Results of a Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 2014;132(3):258-264. doi:10.1001/jamaophthalmol.2013.7623. 
  3. Patricia M Kowalski 1, Ying Wang, Robert E Owens, Joanne Bolden, Justin B Smith, Leslie Hyman. Adaptability of myopic children to progressive addition lenses with a modified fitting protocol in the Correction of Myopia Evaluation Trial (COMET). 2005 Apr;82(4):328-37. 
  4. J.E. Gwiazda; L. Hyman; D. Everett; T. Norton; D. Kurtz; R. Manny; W. Marsh–Tootle; M. Scheiman; L. Dong; The COMET Group. Five–Year Results From the Correction of Myopia Evaluation Trial (COMET). Investigative Ophthalmology & Visual Science May 2006, Vol.47, 1166
  5. Correction of Myopia Evaluation Trial 2 Study Group for the Pediatric Eye Disease Investigator Group1. Progressive-Addition Lenses versus Single-Vision Lenses for Slowing Progression of Myopia in Children with High Accommodative Lag and Near Esophoria. IOVS, April 2011; 52(5): 2749-2757
  6. Bao J, Yang A, Huang Y, et al. One-year myopia control efficacy of spectacle lenses with aspherical lenslets. Br J Ophthalmol. 2021.
  7. Sankaridurg ve ark. Spectacle Lenses Designed to Reduce Progression of Myopia: 12-Month Results..Optometry and Vision Science, Vol. 87, No. 9, September 2010: 
  8. Lam CSY, Tang WC, Tse DY-Y, et al. Defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. Br J Ophthalmol 2020;104:363–8