EDOF = Extended-Depth-of-Focus, yani uzamış odak derinliği anlamına gelmektedir. Bu
lenslerin ortaya çıkmasının sebebi, standart multifokal lenslerle gece ışıklarda dağılma
şikayeti fazla olan hastalardır. Dolayısıyla bu soruna çare olarak ortaya çıkmışlardır.
Gerçekten de gece ışık dağılmaları multifokal lenslere göre daha az olmakla birlikte tek
odaklı lenslerdan bir miktar daha fazladır. Buna karşın uzak ve ara mesafede oldukça iyi
görüş sunarlar. Yakında ise multifokal lenslere göre daha az görüş verirler.
Avantajları:
Uzak görme: iyi-orta
Orta