Kataraktın Tedavisi Nedir?
Kataraktın tedavisi cerrahidir. Katarakt günümüzde fakoemulsifikasyon (biz genelde
“fako cerrahisi” olarak ifade ederiz) adı verilen yöntemle başarı ile tedavi edilmektedir.
Fakoemulsifikasyon Ne Anlama Gelir?
Fako latince lens anlamına gelir; emülsifikasyon da iri taneciklerin daha küçük
parçacıklara dönüştürülmesi demektir. Fako cerrahisinde göze küçük bir delikten sokulan
fako cihazı gözün lensini önce küçük parçalara ayırır, sonra da vakum yöntemi ile gözün
dışına çıkarır. Böylece göz çabuk ve kolay bir şekilde, genellikle de dikiş koymadan iyileşir.
Fako Cerrahisi Kolay Bir Cerrahi Midir?
Hasta açısından kısa süreli, konforlu bir cerrahidir. Eğer hasta uyum gösterir ve ameliyat
sırasında sabit durabilirse lokal anestezi altında kısa süre içinde tamamlayabiliriz. Biz Göz
Hekimleri için ise yıllarımızı verdiğimiz, öğrenme aşamalarında uzun teorik ve pratik
eğitimlerden geçtiğimiz ve uygulanması aşamasında ter döktüğümüz bir “sanat”tır. Biz
fako cerrahisinin süresi ile ölçülmesinden çok kaliteli ve başarı ile tamamlanmasını
önemsiyoruz. Fako cerrahisi hem bilgi-yoğun hem de emek-yoğun bir sanattır.
Fako Cerrahisinde Her Hastaya Yapay Lens Konur mu?
Evet her hastaya yapay lens (biz bunlara “göz içi mercek” deriz) konur, konması da
gereklidir. Eğer yapay lens konmazsa hastalar çok yüksek numaralı kalın gözlükler takmak
zorunda kalır.