Miyop Artışını Yavaşlatan İlaç Tedavisi: Atropin Damla

Miyopinin artış hızının yavaşlatılmasında şu ana dek ispatlanmış tek ilaç atropin göz
damlasıdır. Atropin yıllardır göz hastalıklarında tedavi ve muayene amaçlı olarak
kullanılagelmiştir. Gözün silier kaslarını durdurarak akomodasyonu önler ancak göz
bebeğinin de büyümesine neden olur.
Atropin uzun yıllar miyopinin yavaşlatılması amacıyla çalışmalara konu olmuştur.
Başlangıçta kullanılan atropin ilaçları %1 gibi yüksek konsantrasyonlarda olup göz
bebeğini fazla büyütmesi, ışıkta hassasiyet yapma ve yakına odaklanamama gibi
yan etkilerinin fazlalığı nedeniyle yaygın kullanım bulamamıştır. Son 10 yılda yapılan
ATOM2, LAMP gibi son derece kaliteli karşılaştırmalı çalışmalarda %0.01, %0.25 ve
%0.05 gibi düşük dozlarda da atropin göz damlasının daha az yan etki ile miyopiyi
yavaşlatma konusunda etkin olabildiği başarıyla ortaya konmuştur, bu nedenle
kullanımı dünyada gitgide yaygınlaşmaktadır. Biz de kliniğimizde Atropin damlayı
düşük konsantrasyonlarda başarı ile kullanıyor ve olumlu sonuçlarını mutlulukla
gözlüyoruz.
Düşük doz atropin damla tedavisi gece yatarken bir damla damlatma şeklinde
uygulanır. Hastalarımızın çoğu tarafından herhangi bir yan etki olmadan
kullanılmaktadır. Damla damlatıldıktan sonra göz pınarlarına 1 dakika süreyle
parmakla bastırmak (veya gözleri kapatmak) yan etki olasılığını daha da azaltır.
Genel olarak kullanımı kolaydır, hastalar kolay tolere eder. Bu yüzden tedavi
seçeneklerimiz arasında ilk sırada yer almaktadır.
Atropin damlanın farklı konsantrasyonları ile farklı sonuçlar elde edilmekle birlikte,
düşük doz atropin damlanın genel olarak 1 yılda miyopi artış hızında %40-50 civarı
yavaşlama getirdiği ifade edilebilir.
Halihazırda iyi kurgulanmış pek çok Atropin damla çalışması sürmekte ve sonuçları
merakla beklenmektedir. Gelecek çalışmaların ideal konsantrasyon ve kullanım
süresi gibi konulara daha netlik kazandıracağı beklenebilir.

Kaynak:
1. Atropine for the treatment of childhood myopia: safety and efficacy of
0.5%, 0.1%, and 0.01% doses (Atropine for the Treatment of Myopia 2)..
Audrey Chia ,Wei-Han Chua, Yin-Bun Cheung, Wan-Ling Wong, Anushia

Lingham, Allan Fong, Donald Tan Ophthalmology. 2012 Feb;119(2):347-
54.
2. Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study: A
Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial of 0.05%, 0.025%,
and 0.01% Atropine Eye Drops in Myopia Control. Yam JC, Jiang Y, Tang
SM, Law AKP, Chan JJ, Wong E, Ko ST, Young AL, Tham CC, Chen LJ,
Pang CP. Ophthalmology. 2019 Jan;126(1):113-124.
3. Myopia management in the Netherlands. Caroline CW Klaver1,2,3 , Jan
Roelof Polling1,4 and Erasmus Myopia Research Group. Ophthalmic
Physiol Opt 2020; 40: 230–240