Miyop Artışını Yavaşlatan Kontakt Lens Tedavileri
Çok Odaklı (Multifokal) Yumuşak Lens
Bu lensler gündüz takılır ve yatmadan önce mutlaka çıkarılır. Çocuklarda çok odaklı
multifokal lenslerle yapılan çalışmalarda, miyopi artışının belirgin derecede yavaşladığı
gösterilmiştir. Maalesef bu çalışmalarda yer alan şu lenslerin hiçbirisine bugün için
ülkemizde bulunmamaktadır: MiSight 1 day (CooperVision, San Ramon, Calif.), MYLO
(Mark’Ennovy, Spain), NaturalVue Multifocal 1 Day (Visioneering Technologies, Alpharetta,
Ga.), DISC-1Day (Hong Kong Polytechnic University and Vision Science and Technology
Co, Hong Kong), Relax (SwissLens, France), Esencia (Eurolent servicios Opticos S.L),
ACUVUE Ability (Johnson&Johnson).
Bu lenslerin tamamına yakın günlük kullan-at lenslerdir. Kullan-at lensleri enfeksiyon
açısından daha güvenli kabul edildiğinden çocuklarda da rahatlıkla miyopiyi yavaşlatma
amacıyla kullanılabilmektedir.
Bu tasarımlardan en uzun süreli denenen MiSight lensi 5 yıllık sonuçlarını da yayınlamış
ve 5 yıllık kullanımda yaklaşık 1.5 yıllık miyopi artışında durma gerçekleştiği açıklamıştır.
Başka bir ifade ile sanki 5 yıl değil de 3.5 yıl geçmiş kadar numara artışı olmuştur. Bu
önemli bir başarıdır. Ülkemizde MiSight lensi bulunmamakla birlikte, bu lensle aynı
tasarıma sahip sık replasman lensi (Biofinity Multifocal) bulunmakta ve hastalarımızca
sevilerek kullanılmaktadır. Sık replasman lensi olması nedeniyle, lens bakımına dikkat
edebilecek çocuk/gençlere, ailelerinin onayı ile uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Bu lens
gündüz takılıyor, akşam yatmadan mutlaka çıkarılıyor ve bir ay sonunda atılarak yeni lense
geçiliyor.
Gece Lensi (Ortokeratoloji)
Bu lens gece yatmadan takılır ve sabah çıkarılır. Dolayısıyla gündüz hasta lens veya
gözlük kullanmaz. Ortokeratoloji lensleri de uzun süredir miyopi yavaşlatma amacıyla
başarıyla kullanılmaktadır. Genel olarak güvenilir kabul edilmekle birlikte, gerek sert
oluşları gerekse korneaya bastırmaları nedeniyle enfeksiyon açısından biraz daha risk
yüksektir. Buna rağmen hijyen kurallarına uyan hastalarda başarı ile kullanılmaktadır.