Monofokal Lens (=Tek odaklı Lens)
Katarakt ameliyatlarında konan standart mercek tipidir. Tek odaklıdır. Genellikle hastanın
uzağı iyi göreceği şekilde lens takılması planlanır. Hastanın ameliyat sonrasında yakın
gözlüğü kullanması gerekir.
Özellikleri:
Uzak görme: mükemmel
Ara mesafe görme: orta
Yakın mesafe görme: kötü
Avantajları:
Uzakta mükemmel görme
Dezavantajları:
Ara mesafe ve yakın mesafede gözlük takma ihtiyacı olur.

Örnekler: Jonson&Johnson Tecnis Monofokal, Alcon IQ, Rayner RayOne, VSY
monofokal

Not. Kimi hastalar uzakta gözlük takmayı tercih edebilir, bu durumda lensler ameliyat
sonrası yakını gözlüksüz iyi görecek numaralar seçilerek yerleştirilebilir. Böyle bir tercih
yapılabilir.
Not. Kimi hastalar bir gözü uzak bir gözü yakını iyi görecek şekilde lens konmasını tercih
edebilir. Buna “mono-vizyon” adı veriyoruz. Seçilmiş hastalarda mükemmele yakın sonuç
verir ve gözlük takma ihtiyacı minimum olabilir.