Ulusal Bilimsel Toplantılarda Konuşmacı

1. Altıparmak UE, Altıntaş AGK, Duman S

Şaşılıkta reoperasyon gerektiren olguların klinik özellikleri ve buna etki eden faktörler

TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bursa (1998)

2. Şen HN, Aslan BS, Altıparmak UE, Duman S.

Pediatrik kataraktlarda sekonder katarakt oluşumunun önlenmesi.

TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bursa (1998)

3. Altıparmak UE, Aslan BS, Şen HN, Duman S

Katarakt cerrahisinde kapsül germe halkası.

TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bursa (1998)

4. Altıparmak UE, Nurözler A, Duman S

Psödofak büllöz keratopatili olgularda GİM yaklaşımlarımız

TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi İzmir (1999)

5. Kulak K, Nurözler A, Yılmaz FG, Altıparmak UE, Duman S

Triple prosedür sonuçlarımız

TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2000)

6. Altıparmak UE, Nurözler A, Yılmaz FG, Budak K, Duman S

Afakik/psödofakik olgularda göz içi mercek yaklaşımlarımız

TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2000)

7. Altıparmak UE, Katırcıoğlu YA, Duman S

Rekürren pterjiyum tedavisinde düşük doz intraoperatif mitomisin-c ile kombine konjonktival otogreft tedavisi.

TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi İzmir (2001)

8. Yalnız Z, Şatana BS, Altıparmak UE, Duman S

Psödotümör hastalarında tedavi sonuçlarımız

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (9-13 Ekim 2004, Antalya)

9. Altıparmak UE, Yalnız Z, Gökharman FD, Duman D

Tiroid oftalmopatili olguların proptoz ölçümlerinde 3 farklı yöntemin (Hertel, Luedde ekzoftalmometreleri ile bilgisayarlı tomografi) karşılaştırılması

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (9-13 Ekim 2004, Antalya)

10. Mısırlıoğlu MC, Altıparmak UE, Mısırlıoğlu F, Kasım R, Duman S

Genel anestezi sonrası gelişen reversible Horner sendromu

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2004)

11. Yağcı R, Altıparmak UE, Şatana BS, Duman S

Protein S eksikliği ve mitral kapak prolapsusunda iskemik optik nöropati

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2004)

12. Hamurcu GA, Altıparmak UE, Yılmaz İA, Şatana BS, Duman S

Akut bilateral açı kapanması glokomu-topiarmat ilişkisi

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2004)

13. Altıparmak UE, Yalnız Z, Şatana BS, Yağcı R, Duman S

Serebral ven trombozu etyolojisinde hiperhomosistinemi

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2004)

14. Şatana BS, Altıparmak UE, Yalvaç I, Duman S

Pediatrik hastalarda bilateral optik disk druzeni ve başağrısı

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2004)

15. Kaya NŞ, Üçler S, Altıparmak UE, Akın Ü, Coşkun Ö, İnan L

Metil alkol entoksikasyonuna bağlı bilateral görme kaybı gelişen olgu

40. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya (2004)

16. Z.Yalnız, Altıparmak UE, R.Kasım, S.Duman

Tiroid Oftalmopatili olgularda sigara kullanımı ve konverjans yetmezliği ilişkisi

TOD 25. Kış Sempozyumu Uludağ-Bursa (2004)

17. Suveren A, Ünlü N, Altıparmak UE, Aslan BS, Kasım R, Duman S

Çocuklarda arka kapsül kesafeti ve yag kapsülotomi sonuçlarımız

TOD 2. Mart Sempozyumu Palandöken-Erzurum (2005)

18. Altıparmak UE, Aslan BS, Kasım R, Duman S

Zonül zaaflı olgularda Ahmed Segment Halkası Kullanılması

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

19. Altıparmak UE, Sobacı G, Duman S, Bayraktar Z

Konversiyon reaksiyonlu olgularda elektrofizyolojik değerlendirme: pVEP,ERG,pERG ve mfERG.

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

20. Şahin T, Altıparmak UE, Şatana BS, Örnek F, Duman S

Travmatik optik nöropatili olgularımızda görme prognozu

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

21. Yüksel D, Altıparmak UE, Aslan BS, Duman S

Kronik papilödemli psödotümör serebride optik sinir kılıf dekompresyonu: olgu

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

22. Yağcı R, Altıparmak UE, Şatana BS, Kasım R, Duman S

Metilentetrahidrofolat redüktaz C667T mutasyonlu olguda iskemik optik nöropati.

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

23. Aksu Ç, Altıparmak UE, Şatana BS, Duman S

Sağ temporal lob meninjiyomuna sekonder gelişem amuzia; olgu sunumu

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

24. Özer PA, Yalnız Z, Altıparmak UE, Duman S

Tiroid oftalmopatide takip sonuçlarımız

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

25. Özkan G, Altıparmak UE, Şatana B, Yılmaz FG, Örnek F, Duman S

Altıncı kranial sinir paralizisi olan hastaların etyolojik ve prognostik açıdan incelenmesi

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

26. Şatana BS, Altıparmak UE, Kutlu G, İnan L, Duman S

İzole sfenoid sinüs lezyonunda komplet oftalopleji ve optik nörit: olgu sunumu

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

27. Ersöz İ, Altıparmak UE, Kutlu G, İnan L, Duman S

Tüberküloz menenjitine bağlı dördüncü kranial sinir paralizisi: olgu sunumu.

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

28. Hazırolan D, Şatana BS, Erdem E, Altıparmak UE, Duman S

Anterior iskemik optik nöropatide elli yaş altında risk faktörleri.

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

29. Acar MA, Demir N, Kocaoğlan H, Hazırolan DÖ, Altıparmak UE, Örnek F

Takayasu Hastalığı: Göz bulgularının önemi.

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

30. Şıngar E, Altıparmak UE, Sobacı G, Hazırolan D, Bayraktar Z, Duman S

Otozomal dominant druzenli olguda klinik özellikler ve multifokal ERG sonuçları

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

31. Oflu Y, Altıparmak UE, Kocaoğlu FA, Duman S

Oküler tutulumu olan porfirialı iki olgunun uzun dönem takip sonuçları

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

32. Kasım R, Aslan BS, Şıngar E, Altıparmak UE, Duman S

İris fiksasyonu uygulanmış arka kamara lenslerinde komplikasyonlar

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2005)

33. Şatana BS, Şıngar E, Yalvaç I, Ekşioğlu Ü, Canseven S, Altıparmak UE, Duman S

Nonarteritik anterior iskemik optik nöropatide ileri ve orta dönem glokomatöz optik nöropatide OCT ile retina sinir lifi tabakası ve optik sinir başının değerlendirilmesi

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

34. Köklü B, Aslan BS, Altıparmak UE, Sungur G, Suveren A, Kasım R, D. Duman

Toksik anterior segment sendromu: nedeni kliniği, tedavisi.

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

35. Emeç SD, Aslan BS, Altıparmak UE, Ergintürk D, Kasım R, Duman S

Fotopik ve mezopik şartlarda sarı pigmentli ve beyaz lenslerde renk algılaması

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

36. Duran S, Aslan BS, Altıparmak UE, Suveren A, Kasım R, Duman S

Mavi ışık filtre eden göz içi lenslerinde kontrast duyarlılık sonuçları.

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

37. Ersöz İ, Aslan BS, Kasım R, Altıparmak UE, Dündar N, Duman S

Yag lazer uygulanmış akut açı kapanması glokomunda katarakt cerrahisi

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

38. Dündar N, Altıparmak UE, Şatana BS, Aslan BS, Kasım R, Duman S

Psödotümör serebri OCT bulguları

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

39. Özer PA, Altıparmak UE, Kasım R, Duman S

Tiroid oftalmopatili olgularda pinguekula insidansı.

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

40. Suveren A, Aslan BS, Altıparmak UE, Hekimoğlu E, Kasım R, Duman S

Ön kapsül polisajının arka kapsül kesifleşmesine etkisi.

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

41. Altıparmak UE, Özer PA, E. Karabulut, E. Hekimoğlu, Aslan BS, Kasım R, Duman S

Son bir yılda kliniğimize refere edilen postoperatif endoftalmi olguları ve sonuçları

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

42. Ersöz İ, Altıparmak UE, Yıldız HE, Ünlü N, Duman S

YAG lazer kapsülotomi yapılan hastalarda maküler kalınlığın OCT ile takibi

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

43. Duran T, Altıparmak UE, Aslan BS, Ersöz İ, Duman S

Kapsüler blok sendromunda YAG lazer

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

44. Şıngar E, Altıparmak UE, Hazırolan D, Şatana BS, Aslan BS, Duman S

Optik sinir druzenli hastalarda OCT analizi

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

45. Açar DD, Altıparmak UE, Şatana BS, Aslan BS, Şpendi R, Kasım R, Duman S

Psödotümör olgularında MRG ve MR venogram bulguları

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

46. Altıparmak UE, Şatana BS, Karabulut E, Duran S, Kasım R, Şpendi R, Duman S

Psödotümör olgularında görme prognozunun değerlendirilmesi.

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

47. Elmas K, Altıparmak UE, Şıngar E, Duman S.

By-pass sonrası gelişem nonarteritik anterior iskemik optik nöropati.

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

48. Karabulut E, Şatana BS, Altıparmak UE, Şimşek E, Yalvaç I, Duman S

DIDMOAD sendromunda optik nöropati.

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

49. Köklü B, Şatana BS, Haberal İ, Altıparmak UE, Duman S

Sfenoidal sinüs lezyonunda optik nöropati.

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

50. Duran T, Altıparmak UE, Köklü B, Duman 

Sekonder sistemik amiloidozise bağlı maküler tutulum

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2006)

51. Opaklaşmış hidrofilik akrilik lenste ekstraksiyon tekniğimiz

Altıparmak UE, B.S. Aslan, S.Duman

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya)

52. Opsoklonus konversif olabilir mi?

B.S. Şatana, U. Gür, Altıparmak UE, L. İnan, S. Duman

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya)

53. Korneal kesilerde doku yapıştırıcıları ve sütür materyalinin etkinliği.

Nuhoğlu F, Duran S, Üstün H, Altıparmak UE, Hazırolan DÖ, Oflu Y, Kasım R, Duman S

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

54. Kornea alımında yasal düzenlemelere karşın uygulamadaki eksikler, telef olmakta olan kaynakların değerlendirilmesinde Göz Bankamızın görüşleri

Duman S, Üstün M, Baş H, Onat M, Nurözler A, Altıparmak UE, Acar MA, Kasım R

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

55. Akomodasyon felci: Olgu sunumu

Kızılet S, Yılmaz GF, Altıparmak UE, Nurözler AB, Duman S

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

56. Hiperkalsemiye sekonder orbital osteom: Olgu sunumu

Özer PA, Çakır BK, Altıparmak UE, Yüksel D, Kasım R, Duman S

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

57. Sünnetçioğlu RH, Şpendi R, Altıparmak UE, Duman S, Hasıripi H

Klorokin ilişkili vorteks keratopatisinde in vivo konfokal mikroskopi

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

58. Oflu Y, Altıparmak UE, Kasım R, Aslan BS, Nuhoğlu F, Duman S

Semptomatik büllöz keratopatili olgularda kornea lamelleri arasına amniyon membran transplantasyonu

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

59. Altıparmak UE, Dündar N, Başman DA, Şatana BS, Kasım R, Duman S

Serebral ven trombozu olgusunda hematolojik bulgular

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

60. Başman DDA, Altıparmak UE, Şatana BS, Üçler S, Kasım R, Duman S

Baziler migren ile birlikte epizodik 6. kranial sinir paralizisi

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

61. Oflu Y, Erden O, Ersöz İ, Hekimoğlu E, Şatana BS, Altıparmak UE, Duman S

Antitüberküloz tedaviye bağlı gelişen toksik optik nöropati

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

62. Döner H, Altıparmak UE, Şatana BS, Çınar FGY, Acar MA, Duman S

Septo-optik displazi olgu sunumu

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

63. Köktekir BE, Altıparmak UE, Şatana BS, Duman S

Metil malonik asidemide bilateral optik nöropati olgusu

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

64. Karabulut E, Aksoy NÖ, Altıparmak UE, Aksoy BA, Şatana BS, Duman S

Pediatrik orbital psödotümör

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

65. Ersöz İ, Altıparmak UE, Aslan BS, Kasım R, Ünlü N, Duman S

Fakoemülsifikasyon sırasında arka kapsül ruptürü sonrası intraoperatif yönetim ve görmenin postoperatif prognozu

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

66. Duran S, Kasım R, Sungur GK, Altıparmak UE, Aslan BS, Duman S

Üveitik kataraktlı olgularda ön kamaraya intraoperatif triamsinolon enjeksiyonu ile intravenöz metilprednizolonun postoperatif inflamatuar reaksiyona etkileri

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

67. Nuhoğlu F, Karabulut E, Dündar N, Hazırolan DÖ, Altıparmak UE, Başman DA, Kasım R, Duman S

Son 5 yılda ulusal oftalmoloji kongrelerinin son duyuru ve özet kitaplarında TOD birimlerinin kongre aktiviteleri ve üyelerin birimlerin konularına bilimsel çalışmaları ile katılımı

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2007)

68. Özer PA, Emeç SD, Açar DE, Altıparmak UE, Kasım R, Duman S

Tiroid Oftalmopatili olgularda pulse steroid tedavi sonuçlarımız

TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2008)

69. Emiroğlu RŞ, Şatana BS, Altıparmak UE, Çınar FGY, Kasım R, Duman S

Retrobulber optik nöropati ve intrakranial anevrizma, olgu sunumu

TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2008)

70. Açar DE, Altıparmak UE, Özer PA, Emeç SD, Kasım R, Duman S

Tiroid Oftalmopatisi bulunan kuru gözlü hastalarıda topikal siklosporin A %0.05’in etkinliğinin araştırılması

TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2008)

71. Mutlu SN, Köse ZA, Altıparmak UE, Karaküçük S, Erkılıç K

Keratokonus tedavisinde eaknik yöntemle keraring yerleştirilmesi ve topografik ölçümlere etkisi

TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2008)

72. Altıparmak UE, Mutlu SN, Köse ZA, Erkılıç K, Karaküçük S

Keratokonuslu olgularda wavefront analizi sonuçları

TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2008)

73. Mutlu SN, Altıparmak UE, Köse ZA, Erkılıç K, Karaküçük S

Keratokonus tedavisinde mekanik yöntemle keraring yerleştirilmesi ve topografik (wavefront) ölçümlere etkisi

TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2008)

74. Öztürk İA, Altıparmak UE, Çakır B, Kasım R, Duman S.

Fakoemulsifikasyon cerrahisinde eğitim gören asistan doktor vakalarının kornea ödemi açısından uzman vakaları ile karşılaştırılması

TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2009)

75. Altıparmak UE, Öztürk İA, Çakır B, Kasım R, Duman S.

Fakoemulsifikasyon cerrahisinde eğitim gören asistan doktor vakalarının ön kamara derinliği açısından uzman vakaları ile karşılaştırılması

TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2009)

76. Acar DE, Altıparmak UE, Özer PA, Kasım R, Duman S.

Tiroid oftalmopatisi olan kuru gözlü hastalarda topikal siklosporin A %0.05’in etkinliğinin araştırılması

TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2009)

77. Altıparmak UE, Şatana B, Ünlü N, Kasım R, Duman S.

Papilödem ayırıcı tanısında bilateral optik sinir druzeni

TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2009)

78. Emeç SD, Yüksel D, Altıparmak UE, Gönül İ, Özer PA, Kasım R, Duman S.

Tiroid oftalmopatili olguların konjonktiva ve yağ dokusu örneklerinin inflamatuar markerlar açısından normal olgularla karşılaştırılması

TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2009)

79. Şpendi Emiroğlu R, Altıparmak UE, Hazırolan D, Şahin U, Bostancı A, Duman S.

Postmenapozal kadınlarda korneal kalınlık ve gözyaşı fonksiyonlarının incelenmesi

TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2009)

80. Öztürk İA, Hazırolan DÖ, Dellal D, Altıparmak UE, Üstün H.

Yeni tiroid fonksiyon bozukluğu tanısı almış tedavi almayan hastalarla, antitiroid tedavisi alan hastaların kuru göz varlığı açısından karşılaştırılması.

TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2009)

81. Çelik T, Altıparmak UE, Kasım R, Ünlü N.

Korneal yüzey hastalıklarında amniyon membran transplantasyonunun etkinliği

TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2009)

82. Yakın M, Yıldız HE, Acar D, Altıparmak UE, Akkaya Z, Burcu A, Ünlü N, Şimşek Ş

Penetran ön segment yaralanmaları sonrası ikincil glokom gelişiminde risk faktörleri

TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2011)

83. Somer D, Karabulut E, Çınar FG, Altıparmak UE, Ünlü N, Şimşek Ş.

Bir yaş altı yüksek hipermetrop bebeklerin dinamik retinoskopi bulgularına göre verilen parsiyel refraktif düzeltmelerle emetropizasyon, ambliyopi, kayma gelişimi yönünden takibi.

TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2011)

84. Ünlü N, Acar MA, Üney G, Hazırolan D, Altıparmak UE, Şimşek Ş.

Yaşa bağlı maküla dejeneransında anti-VEGF tedavisinde rekürens zamanı

TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2011)

85. Ertekin S, Aydın B, Altıparmak UE, Yılmaz N, Dinç E, Gürelik G, Yılmaz M, Yakın M, Reisoğlu BH

Tavşanlarda led ve xenon ışık kaynaklarınıon retinal toksisitelerinin karşılaştırmalı incelenmesi

TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2011)

86. Öztürk İA, Yıldız HE, Altıparmak UE, Akaya ZY, Burcu A, Ünlü N, Şimşek N.

Travmatik olmayan korneal perforasyonların tedavisinde amniyon membran transplantasyonu

TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2011)

87. Üney G, Hazırolan D, Acar MA, Ünlü N, Eraslan E, Altıparmak UE, Örnek F.

Yaşa başlı maküla dejeneransında posterior vitreus dekolmanının intravitreal ranibizumab tedavisi üzerine etkisi

TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2011)

88. Karnaz A, Katırcıoğlu Y, Altıparmak UE, Örnek F.

Nüks pterjiyum tedavisinde iki tekniğin karşılaştırılması: Mitomisin-c ile kombine konjonktival otogreft ve mitomisin-c ile kombine amniyotik membran transplantasyonu

TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2012)

89. Ünlü N, Acar MA, Üney GÖ, Hazırolan D, Altıparmak UE, Örnek F.

Diyabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab uygulamasının görsel başarıya etkisi

TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2012)

90. Karnaz A, Ünlü N, Üney G, Acar MA, Altıparmak UE, Örnek F.

Radyasyon retinopatisi: olgu sunumu

TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2012)

91. Üney G, Altıparmak UE, Acar MA, Ünlü N, Hazırolan D, Örnek F.

Yaşa bağlı maküla dejeneransında anti-vegf tedavisinde posterior vitreus dekolmanı gelişimi ve tedavi üzerindeki etkisi.

TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya (2012)